Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Otwarte konkursy ofert » Zgłaszanie kandydatów na członków komisji konkursowej

Zgłaszanie kandydatów na członków komisji konkursowej

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych lub innych podmiotów wymienionychw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami) do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Zarządzeniem nr 34/2016 z dnia 16 sierpień 2016 r., na wsparcie  realizacji zadania publicznego na lata 2016-2017 w zadaniu: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin. Podzadanie: 1.1. Działania odejmowane na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zgodnie z art. 15 ust. 2a - 2d ww. ustawy w skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego w celu opiniowania złożonych ofert wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Zgłoszeń można dokonać na formularzu zgłoszeniowym, który należy złożyć do 23 sierpnia 2016 r. w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik pok. nr 5. (formularz zgłoszenia w załączeniu)

 

W skład komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik, Zespół Pracy ze Społecznością Lokalną, Barbara Kazana, projektyUE@opsrybnik.pol.pl, tel. 32 439 93 07.

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Zgłaszanie kandydatów na członków komisji konkursowej

Data utworzenia

2016-08-16

Załączniki

Osoba wprowadzająca dokument

Jacek Odojczyk

Osoba tworząca dokument

Barbara Kazana

Rejestr zmian dokumentu

  • [2016-08-16] Dodanie załącznika Formularz zgłoszeniowy na członka komisji przez Jacek Odojczyk
  • [2016-08-16] Dodanie załącznika Ogłoszenie - nabór na członka komisji przez Jacek Odojczyk
  • [2016-08-16] Utworzenie dokumentu przez Jacek Odojczyk

Dokument wyświetlono

958 razy