Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Projekty

Projekty

Wersja do wydruku


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na Zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz usprawniających dla 17 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu „Alternatywa”

Data: 2017-08-29

Zastępca Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego, udzielono dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego o nazwie  Zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktażowych oraz usprawniających dla 17 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu „Alternatywa" Fundacji MIMITONIA, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Piekarnicza 1.


Informacja o przesunięciu terminu roztrzygnięcia konkursu ofert.

Data: 2017-08-25

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, iż termin rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na Zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktażowych oraz usprawniających dla 17 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu „Alternatywa” ogłoszony w dniu 01.08.2017 roku zostaje przesunięty na dzień 30.08.2017 roku.

 


Otwarty konkurs ofert na Zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz usprawniających dla 17 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu „Alternatywa”

Data: 2017-08-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3.08.2015 r. o numerze Or.077.727.2015 ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi", na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego o nazwie: Zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktażowych oraz usprawniających dla 17 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu „Alternatywa".

 


Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktażowych oraz usprawniających dla 17 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu "Alternatywa".

Data: 2017-07-31

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, iż Otwarty konkurs ofert o nazwie Zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktażowych oraz usprawniających dla 17 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu „Alternatywa”, ogłoszony w dniu 05.07.2017 roku, nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.


Wyniki naboru na Partnera projektu „Alternatywa”

Data: 2017-07-20

W odpowiedzi na ogłoszony  w dniu 14.06.2017r.  otwarty nabór na partnera projektu „Alternatywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, informujemy iż powołana przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Komisja ds. Naboru , po dokonaniu oceny złożonych ofert wybrała na partnerów następujące podmioty:

  1. Stowarzyszenie „17-stka”
  2. Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczeniem „Razem”,
  3. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

Otwarty konkurs ofert na zrganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktarzowych oraz usprawniających dla 17 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu "Alternatywa”

Data: 2017-07-05

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3.08.2015 r. o numerze Or.077.727.2015 ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi”, na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego o nazwie:
Zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktażowych oraz usprawniających dla 17 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu „Alternatywa”.


Nabór na partnera projektu "Alternatywa"

Data: 2017-06-14

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016, poz.217 z późn. zm.) ogłasza nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu pn.: „ALTERNATYWA” przewidzianego do współfinansowania w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - RPO WSL 2014-2020.


Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu ofert na "zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktażowych oraz usprawniających”

Data: 2017-05-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, iż Otwarty konkurs ofert na "Zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktażowych oraz usprawniających dla 20 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu „Alternatywa” ogłoszony w dniu 11.04.2017 roku nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.


Otwarty konkurs ofert "Zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktażowych oraz usprawniających dla 20 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu „Alternatywa"

Data: 2017-04-12

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku zaprasza do złożenia oferty w ramach otwartego konkursu o tytule: Zorganizowanie  zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktażowych  oraz usprawniających dla 20 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu „Alternatywa".


Zgłaszanie kandydatów na członków komisji konkursowej

Data: 2017-04-12

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku zaprasza do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert ogłoszonym Zarządzeniem nr 12/2017.

Strona : [1]  2  3 

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Projekty

Data utworzenia

2015-07-30

Osoba wprowadzająca dokument

Jacek Odojczyk

Osoba tworząca dokument

Jacek Odojczyk

Rejestr zmian dokumentu

  • [2015-07-30] Utworzenie dokumentu przez Jacek Odojczyk

Dokument wyświetlono

3127 razy