Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna

Ostatnie aktualizacje

Przetarg nieograniczony pn: "Dostawa sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej" znak DA.2710.6.2019

Data: 2019-10-16


Przetarg nieograniczony pn: „Roboty ogólnobudowlane - remontowe w mieszkaniach chronionych treningowych w Rybniku przy ul. Przemysłowej 18 oraz przy ul. Długosza 4/3a”. ZnakDA.2710.5.2019.

Data: 2019-09-26


Zapytanie ofertowe - art. spożywcze

Data: 2019-09-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę art. spożywczych na realizację projektu „reWita” Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne. Działanie 1 Aktywna Integracja. Poddziałanie 2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT, w ramach RPO WSL 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25.Przetarg nieograniczony pn: "Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku". Znak DA.2710.4.2019

Data: 2019-08-29


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na "Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności asystencji osobistej dla niepełnosprawnych mieszkańców M. Rybnik

Data: 2019-08-26

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń zwykłych)  i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „podmiotami", na wsparcie w  2019 roku zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w obszarze: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika.

Ostateczny termin i miejsce składania ofert: do 17 września 2019 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25.


Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku - Dziale Dofinansowań ze Środków PFRON (pokój 03), pod numerem telefonu: 32 43 99 303.