Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna

Ostatnie aktualizacje

Wyniki naboru na Partnera projektu „Rybnickie mieszkanie ze wsparciem”

Data: 2019-05-13

Wyniki naboru na Partnera projektu „Rybnickie mieszkanie ze wsparciem” przewidzianego do współfinansowania w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9. 2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne  9.2.2.  Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – Rit Subregion Zachodni  (numer konkursu  - RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19).

 


Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Data: 2019-05-07


Nabór na partnera projektu „Rybnickie mieszkanie ze wsparciem”

Data: 2019-04-19

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku ogłasza nabór na partnera projektu  „Rybnickie mieszkanie ze wsparciem" przewidzianego do współfinansowania w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9. 2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne  9.2.2.  Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - Rit Subregion Zachodni  (numer konkursu  - RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19) na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431).


Przetarg nieograniczony o nazwie: "Bony towarowe dla podopiecznych". Znak DA.2710.2.2019

Data: 2019-04-17


Przetarg nieograniczony o nazwie: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do wirtualizacji w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z wdrożeniem”. Znak sprawy DA.2710.1.2019

Data: 2019-04-01