Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna

Ostatnie aktualizacje

Otwarty konkurs ofert na Zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz usprawniających dla 17 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu „Alternatywa”

Data: 2017-08-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3.08.2015 r. o numerze Or.077.727.2015 ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi", na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego o nazwie: Zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktażowych oraz usprawniających dla 17 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu „Alternatywa".

 


Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktażowych oraz usprawniających dla 17 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu "Alternatywa".

Data: 2017-07-31

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, iż Otwarty konkurs ofert o nazwie Zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktażowych oraz usprawniających dla 17 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu „Alternatywa”, ogłoszony w dniu 05.07.2017 roku, nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.


Wyniki naboru na Partnera projektu „Alternatywa”

Data: 2017-07-20

W odpowiedzi na ogłoszony  w dniu 14.06.2017r.  otwarty nabór na partnera projektu „Alternatywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, informujemy iż powołana przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Komisja ds. Naboru , po dokonaniu oceny złożonych ofert wybrała na partnerów następujące podmioty:

  1. Stowarzyszenie „17-stka”
  2. Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczeniem „Razem”,
  3. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

Otwarty konkurs ofert na zrganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktarzowych oraz usprawniających dla 17 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu "Alternatywa”

Data: 2017-07-05

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3.08.2015 r. o numerze Or.077.727.2015 ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi”, na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego o nazwie:
Zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktażowych oraz usprawniających dla 17 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu „Alternatywa”.


Wykonywanie usług specjalistycznych świadczonych na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi, nr sprawy: AG.2715.1.2017

Data: 2017-06-21