Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna

Ostatnie aktualizacje

Przetarg nieograniczony na: „Wykonywanie usług specjalistycznych świadczonych na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi”. (Znak AG.2710.7.2016)

Data: 2016-10-03


Ogłoszenie o wolnym stanowisku

Data: 2016-09-23

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w pełnym  wymiarze czasu pracy w Zespole Pracy ze Społecznością Lokalną w ramach projektu przewidzianego do współfinansowania w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Data: 2016-09-07

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej na wsparcie realizacji w 2016 roku zadania publicznego, udzielono dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego o nazwie „Reintegracja zawodowa uczestników projektu „Alternatywa" w wysokości 160 000,00 zł stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Rybnik, ul. Kościuszki 22/5.


Otwarty konkurs ofert „Reintegracja zawodowa uczestników projektu „Alternatywa”

Data: 2016-08-16

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku zaprasza do złożenia oferty w ramach otwartego konkursu o tytule Reintegracja zawodowa uczestników projektu „Alternatywa”


Zgłaszanie kandydatów na członków komisji konkursowej

Data: 2016-08-16

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku zaprasza do do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert ogłoszonym Zarządzeniem nr 34/2016.