Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna

Ostatnie aktualizacje

Wykonywanie usług specjalistycznych świadczonych na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi, nr sprawy: AG.2715.1.2017

Data: 2017-06-21


Nabór na partnera projektu "Alternatywa"

Data: 2017-06-14

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016, poz.217 z późn. zm.) ogłasza nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu pn.: „ALTERNATYWA” przewidzianego do współfinansowania w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - RPO WSL 2014-2020.


Ogłoszenie o wolnym stanowisku

Data: 2017-06-12

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017"


Wymiar czasu pracy : pełny etat - w ramach zadaniowego systemu czasu pracy. Umowa na czas określony : do 31.12.2017r.


Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu ofert na "zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktażowych oraz usprawniających”

Data: 2017-05-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, iż Otwarty konkurs ofert na "Zorganizowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć instruktażowych oraz usprawniających dla 20 osób posiadających orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności z projektu „Alternatywa” ogłoszony w dniu 11.04.2017 roku nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.


Przetarg nieograniczony na: "Sukcesywny zakup wraz z dostawą zastępczych środków płatniczych zwanych popularnie bonami dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku" Znak AG.2710.2.2017

Data: 2017-04-26